ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ

Ταχ.Δ/νση     :    Κιερίου 49

Τ. Κ.               :    43 300-Σοφάδες

Τηλ.                    2443 3 53209

                           2443 3 53216

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

             Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 76 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ο Δήμος Σοφάδων υποχρεούται να συγκροτήσει «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ» ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες. Η εν λόγω επιτροπή αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας και από δημότες.

            Σύμφωνα με τα παραπάνω παρακαλούμε όσοι δημότες ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην ως άνω επιτροπή , να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους έως 31-01-2011 στο γραφείο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Την αντίστοιχη επιστολή προς τους φορείς μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ.