ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ (17-11-2011).

 

Στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης του Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου Σοφάδων, μπορείτε να αποστείλετε τις δικές σας παρατηρήσεις και επισημάνσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info@sofades.gr) ή εγγράφως στο πρωτόκολλο του Δήμου. Για την διευκόλυνση στην επεξεργασία των προτάσεων, αυτές θα κατατίθενται, μέσω της συμπλήρωσης του σχετικού ερωτηματολογίου.

Η συμμετοχή των δημοτών στη διαδικασία είναι ιδιαίτερα σημαντική, ενώ όλες οι προτάσεις που θα κατατεθούν, ακόμη και αν δεν ενσωματωθούν στο τελικό κείμενο, θα συμπεριληφθούν σε πόρισμα που θα επισυνάπτεται του τελικού σχεδίου, το οποίο θα εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Σοφάδων.

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει από 17-11-2011 έως 02-12-2011.

Το πλήρες κείμενο του Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ.