Έκπληξη και απορία και πολύ περισσότερο ανησυχία προκαλεί η δημοσιοποίηση του κειμένου διαβούλευσης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 που «πετάει» εκτός, τις δράσεις βελτίωσης βοσκοτόπων σε όλη τη χώρα πλην Κρήτης και Νησιών του Αιγαίου. Όπως αναφέρει το σχετικό κείμενο, δράσεις βελτίωσης «θα εφαρμοστούν σε ιδιωτικούς ή δημόσιους βοσκότοπους που έχουν υποβαθμιστεί από την υπερβόσκηση στις περιοχές της Κρήτης και των νησιών του Αιγαίου. Σύμφωνα με το ΣΕΣ η διαχείριση της δράσης θα εκχωρηθεί σε περιφερειακό επίπεδο».

 

Είναι προφανές ότι τέτοιες προτάσεις «στοχοποιούν» την ήδη προβληματική κτηνοτροφία.  Θα την καταστήσουν μη βιώσιμη, καθώς και άλλες δραστηριότητες που συνδέονται με τον κλάδο, με επακόλουθο την πλήρη εγκατάλειψη των ορεινών και προβληματικών περιοχών επιδεινώνοντας ακόμα περισσότερο την οικονομική κρίση που μαστίζει αυτές τις περιοχές. Σημειώνουμε απλά ότι η διατροφή των ζώων, λόγω των υποβαθμισμένων βοσκοτόπων βασίζεται σε ζωοτροφές κυρίως αγορασμένες, οι οποίες αποτελούν το 80% του κόστους παραγωγής του γάλακτος.

 

Δεν μπορεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να παραβλέπει το γεγονός ότι η κτηνοτροφία στην περιοχή της Θεσσαλίας αποτελεί βασικό οικονομικό πυλώνα.

 

Ούτε μπορεί κανείς να ισχυριστεί σοβαρά ότι βελτίωση βοσκοτόπων χρειάζεται μόνο η Κρήτη και τα Νησιά του Αιγαίου.

 

Σ’ αυτό το σημείο να υπενθυμίσουμε ότι ο Δήμος Σοφάδων –όπως και πολλοί άλλοι Δήμοι στη χώρα- συμμετέχει σε πιλοτικό σχέδιο βελτίωσης βοσκοτόπων (αναχλόαση) που υλοποιεί το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με αγροτεμάχια συνολικής έκτασης 27 στρεμμάτων, χωρικά διασπαρμένα σε κοινότητές του με σκοπό την ανάδειξη της αναγκαιότητας ύπαρξης βελτιωμένων βοσκοτόπων στη εκτατική κτηνοτροφία και της γνώσης της διαχείρισης ενός βοσκοτόπου.

 

Η ηγεσία του ΥΠΑΑΤ οφείλει να πάρει θέση στα ερωτήματα που θέτουν οι κτηνοτρόφοι από όλη την ηπειρωτική Ελλάδα. Γιατί ουσιαστικά «διώκεται» η παραγωγή ζωικών προϊόντων σε όλη τη χώρα πλην των προαναφερόμενων περιοχών; Ποιοι ωφελούνται από το ελλειμματικό εμπορικό ισοζύγιο που θα προκύψει στα ζωικά προϊόντα;

 

Ποιοι τελικά επιβάλλουν την εκτόπιση των δράσεων βελτίωσης βοσκοτόπων (και μεσοπρόθεσμα την εκτόπιση προϊόντων Ονομασίας Προέλευσης και Γεωγραφικής Ένδειξης ) από περιοχές όπως η Θεσσαλία;   Επειδή θεωρούμε τουλάχιστον «αστοχία» τον αποκλεισμό της ηπειρωτικής Ελλάδας καλούμε την ηγεσία του ΥΠΑΑΤ να προχωρήσει στην τροποποίηση του ΠΑΑ στο μέτρο 10.1.4 Περιβαλλοντική αποκατάσταση υποβαθμισμένων βοσκοτόπων και στην άρση της αδικίας για εκατοντάδες χιλιάδες κτηνοτρόφους σε όλη την χώρα.

 

Ταξιάρχης Ευαγγελογιάννης

Αντιδήμαρχος Σοφάδων