Τις εγκαταστάσεις του φράγματος Σμοκόβου, καθώς και αγροτικές περιοχές επισκέφθηκε ο Δήμαρχος Σοφάδων και πρόεδρος του Συνδέσμου Υδρευσης Σμοκόβου κ. Θάνος Σκάρλος, ενόψει της λήξης της αρδευτικής περιόδου από τη λίμνη Σμοκόβου που ολοκληρώνεται στις 22 Αυγούστου, αλλά και της επικείμενης έναρξης των εργασιών του διυλιστηρίου Σμοκόβου από το οποίο θα υδρευτούν 42 οικισμοί και 55.000 κάτοικοι.
Ο κ. Σκάρλος, συνοδευόμενος από τον προϊστάμενο του Τμήματος Γεωργικής Ανάπτυξης κ. Παναγιώτη Καμινιώτη και τον συνεργάτη του ΤΟΕΒ Θεσσαλιώτιδος, ναυπηγό, μηχανολόγο-μηχανικό κ. Ιωάννη Σανούδο περιόδευσε στο έργο και ενημερώθηκε αναλυτικά για τα υδρολογικά δεδομένα.
Αναμφίβολα πρόκειται για μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά δεδομένου ότι οι εισροές τον χειμώνα δεν ήταν οι αναμενόμενες. Είναι χαρακτηριστικό ότι η έναρξη της αρδευτικής περιόδου ξεκίνησε με σχεδόν… μισή λίμνη και συγκεκριμένα από τα 136 εκατ. κ.μ μέτρα, όταν το όριο υπερχείλισης βρίσκεται στα 235 εκατ. κ.μ μέτρα.(συνέβη το 2011).
Αρχικά ο Δήμαρχος Σοφάδων και πρόεδρος Συνδέσμου Ύδρευσης Σμοκόβου επιθεώρησε τη σήραγγα εκκένωσης στο σημείο του φράγματος και στην συνέχεια την σήραγγα εκτροπής στην Κτιμένη.

Ακολούθως, ο κ. Σκάρλος βρέθηκε στον υδροηλεκτρικό σταθμό Σμοκόβου όπου και υπήρξε αναλυτική συζήτηση των υδρολογικών δεδομένων.

Τονίστηκε μεταξύ άλλων ότι είναι αναγκαία μια συλλογική προσπάθεια, συνολική στρατηγική και τακτική απέναντι στα θέματα της διαχείρισης των νερών και της λειτουργίας των αρδευτικών δικτύων προκειμένου να υπάρξει εξοικονόμηση στο νερό.
Παράλληλα έγινε και επόπτευση του χώρου εγκατάστασης των διυλιστηρίων(έναντι του ΥΣ Σμοκόβου), όπου τα έργα αναμένονται να ξεκινήσουν τον Σεπτέμβριο.

Πιο συγκεκριμένα το ΔΠΝ θα καλύπτει τις ανάγκες της 20ετίας, ήτοι θα έχει δυναμικότητα επεξεργασίας για μέγιστη παροχή 16.875m3/d. Η μέθοδος επεξεργασίας του νερού περιλαμβάνει τη διύλιση και την απολύμανση με χλώριο, καθώς και την προχωρημένη και εντατική επεξεργασία με όζον και ενεργό άνθρακα. Το ΔΠΝ θα αποτελείται από τα ακόλουθα επιμέρους τμήματα :

– Τα έργα άφιξης και προεπεξεργασίας (εσχάρωση, μέτρηση παροχής).

– Το φρεάτιο προσθήκης διαλύματος θειικού οξέως, για ρύθμιση του pH.

– Το φρεάτιο μερισμού.

– Την ταχεία ανάμιξη, όπου θα γίνεται προσθήκη διαλύματος θειικού αργιλίου ή εναλλακτικά χλωριούχου πολυαργιλικού υδροξειδίου.

– Την μονάδα κροκίδωσης, όπου θα γίνεται προσθήκη πολυηλεκτρολύτη.

– Τις δεξαμενές καθίζησης. Στην Α΄ Φάση θα κατασκευαστούν δύο δεξαμενές και στη Β΄ Φάση θα προστεθεί μια όμοια.

– Την μονάδα διύλισης, η οποία αποτελείται από ταχυδιυλιστήρια διστρωματικού διυλιστικού μέσου. Για τη διύλιση προβλέπεται η κατασκευή έξι κλινών διύλισης, εκ των οποίων θα εξοπλιστούν στην Α΄ Φάση οι πέντε και μελλοντικά η έκτη.

– Τη μονάδα προσθήκης όζοντος και τη μονάδα ενεργού άνθρακα.

– Τη μονάδα απολύμανσης του νερού με χλώριο, σε δύο σημεία του έργου (προχλωρίωση και μεταχλωρίωση).

– Την τελική δεξαμενή αποθήκευσης ενεργού όγκου 5.000m3..

– Τα έργα διαχείρισης λάσπης (αντλιοστάσιο λάσπης, πάχυνση & αφυδάτωση).

– Τα απαιτούμενα βοηθητικά έργα και έργα υποδομής (Κτίριο Διοίκησης, Υποσταθμός, δίκτυα ύδρευσης – άρδευσης – πυρόσβεσης, δίκτυο στραγγιδίων, εσωτερική οδοποιία, έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου κ.λπ.)

 

Ο Δήμαρχος Σοφάδων, σε σχετική του δήλωση επεσήμανε:

«Το νερό, από τους κύριους συντελεστές της αγροτικής παραγωγής, είναι κοινωνικό αγαθό σε ανεπάρκεια. Γι’ αυτό απαιτούνταν και απαιτείται ορθολογική διαχείριση με πνεύμα αυστηρής οικονομίας.

Ο Δήμος Σοφάδων θεωρεί ότι το υδροηλεκτρικό έργο του Σμοκόβου είναι ένα έργο πολλαπλής ωφελιμότητας για την εθνική οικονομία. Όμως για να αποδώσει τα μέγιστα και να δικαιώσει τις προσδοκίες μας θα πρέπει η πολιτεία να είναι συνεπής απέναντι στις δεσμεύσεις της και αυτό δεν θα αφεθεί στην καλή της πρόθεση ή στις υποσχέσεις της, αλλά θα είναι υπό τον συνεχή έλεγχο – επιτήρηση των Δήμων και των τοπικών κοινωνιών.

Η όλη λειτουργία της άρδευσης από τα νερά του Σμοκόβου είναι ακόμη « επισφαλής» λόγω μη περάτωσης βασικών έργων υποδομής όπως

η ολοκλήρωση των κλειστών αρδευτικών δικτύων. Η αναγκαιότητα ολοκλήρωσης της μελέτης Λαζαρίδη, που θα συνδράμει στη μείωση του κόστους παραγωγής, παραμένει σε υψηλή προτεραιότητα.
Καθημερινά η Δημοτική Αρχή βρίσκεται επί ποδός με έναν και μόνο στόχο: Να λύνονται όσο το δυνατόν πιο άμεσα τα προβλήματα που προκύπτουν, ώστε να μην ταλαιπωρούνται οι συνδημότες μας. Η προσπάθεια που γίνεται απ’ όλους τους συνεργάτες μου είναι πολύ μεγάλη, καθώς οφείλουμε να αξιοποιήσουμε κάθε διαθέσιμο κυβικό μέτρο νερού. Σε αυτή την προσπάθεια θέλουμε τους πολίτες δίπλα μας, αρωγούς και συμπαραστάτες. Όσοι πιστεύουν ότι όλα φτιάχνονται με ένα μαγικό ραβδί, προφανώς και δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.

 

Σε ότι αφορά την κατασκευή των διυλιστηρίων, υποέργο της Υδρευσης Ανατολικής πλευράς Ν. Καρδίτσας , πρόκειται για έργο πνοής με το οποίο εξασφαλίζεται η διανομή ασφαλούς πόσιμου νερού σε ολόκληρη την ανατολική Π.Ε Καρδίτσας και αναμένεται να προκύψουν σημαντικά οφέλη για την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Για έργα τέτοιας εμβέλειας απαιτείται σύλληψη, σχεδιασμός, συνέπεια, υπευθυνότητα και σκληρή προσπάθεια. Πρόκειται αναμφίβολα για μια μεγάλη παρέμβαση και το μεγαλύτερο υδρευτικό έργο που εκτελείται σήμερα στην χώρα.»