Το κτίριο του Σταθμού του Ο.Σ.Ε. κατασκευάστηκε το 1885 και ανακαινίστηκε το 2000. Βρίσκεται στην έδρα του Δήμου και εξυπηρετεί τις ανάγκες των ταξιδιωτών που χρησιμοποιούν το τρένο. Στο ίδιο σημείο βρίσκεται επίσης ένα παλιό υδραγωγείο. Σημαντική είναι η αξιοποίηση και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του σταθμού.

Ο σιδηροδρομικός σταθμός Σοφάδων – άποψη από την πεζογέφυρα

Η περιοχή του σιδηροδρομικού σταθμού – Διακρίνονται η πεζογέφυρα και το παλιό υδραγωγείο του σταθμού

Άποψη του περιβάλλοντος χώρου του σιδηροδρομικού σταθμού και οι παλιές προπολεμικές σιταποθήκες

Η Μεταλλική Γέφυρα του Ο.Σ.Ε. περνά πάνω από τον ποταμό Σοφαδίτη και κατασκευάστηκε το 1885 περίοδο κατά την οποία κατασκευάστηκε η σιδηροδρομική γραμμή που διέρχεται από την έδρα του Δήμου.