Σύμφωνα με σχετική απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καρδίτσας και για την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων αποφασίστηκε:

Σοφάδες

Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στην πόλη των Σοφάδων κατά το χρονικό διάστημα από 21.11.2022 έως και 25.11.2022 και κατά τις ώρες 07:00 – 15:00 και συγκεκριμένα επί της οδού:

  • Περικλέους, μεταξύ των οδών Καποδίστρια και Βάϊου Τσουκνίδα

λόγω εργασιών  στο πλαίσιο του έργου «Επέκτασης δικτύου Φυσικού Αερίου στην πόλη των Σοφάδων.

Η διακοπή κυκλοφορίας θα είναι τμηματική και σε καμιά περίπτωση ταυτόχρονη. Οι εργασίες θα γίνονται κατά μήκους της οδού.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με τις πινακίδες οδικής σήμανσης που θα τοποθετηθούν από την κατασκευάστρια εταιρεία, από παρακαμπτήριους οδούς καθώς επίσης και σύμφωνα με της υποδείξεις του ΑΤ Σοφάδων.

Οι παραβάτες θα διώκονται σύμφωνα με της διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας