Σύμφωνα με σχετική απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καρδίτσας και για την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων αποφασίστηκε:

Σοφάδες

Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στην πόλη των Σοφάδων κατά το χρονικό διάστημα από 14.11.2022 έως και 18.11.2022 και κατά τις ώρες 07:00 – 15:00 και συγκεκριμένα επί των οδών:

  • Αγίου Γεωργίου, μεταξύ των οδών Βενιζέλου και Πίνδου
  • Δημ. Πόπωτα, μεταξύ των οδών Τσίρκα και Αναγνωστοπούλου
  • Αναγνωστοπούλου, μεταξύ των οδών Αναγνωστοπούλου και Παπαδιαμάντη

λόγω εργασιών  στο πλαίσιο του έργου «Επέκτασης δικτύου Φυσικού Αερίου στην πόλη των Σοφάδων.

Η διακοπή κυκλοφορίας θα είναι τμηματική και σε καμιά περίπτωση ταυτόχρονη. Οι εργασίες θα γίνονται κατά μήκους της οδού.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με τις πινακίδες οδικής σήμανσης που θα τοποθετηθούν από την κατασκευάστρια εταιρεία, από παρακαμπτήριους οδούς καθώς επίσης και σύμφωνα με της υποδείξεις του ΑΤ Σοφάδων.

Οι παραβάτες θα διώκονται σύμφωνα με της διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Λεοντάρι

Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην ΤΚ Λεονταρίου και συγκεκριμένα επί της κεντρικής οδού Λεονταρίου από το ύψος της λαϊκής αγοράς έως τη διασταύρωση του πρώην Δημαρχείου για το χρονικό διάστημα 14.11.2022 έως και 28.11.2022 καθ’ όλο το 24ωρο λόγω εργασιών ανακατασκευής της οδού.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω της παρακείμενης περιφερειακής οδού Λεονταρίου – Ασημοχωρίου. Τα οχήματα θα εκτρέπονται για την είσοδό τους στο Λεοντάρι από τη διασταύρωση Λεονταρίου – Ασημοχωρίου και θα εισέρχονται εντός του Λεονταρίου μέσω των κάθετων δρόμων της περιφερειακής οδού.

Οι παραβάτες θα διώκονται σύμφωνα με της διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Το ΑΤ Σοφάδων κατά το χρονικό διάστημα εκτέλεσης των εργασιών θα επιτηρεί συνεχώς το ανωτέρω οδικό τμήμα για την αποφυγή κυκλοφοριακών προβλημάτων και την εξασφάλιση ομαλών συνθηκών οδικής κυκλοφορίας.