Με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους μπορούν να ρυθμιστούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δ. Σοφάδων που έχουν βεβαιωθεί μετά την 1/1/2010 σύμφωνα με το Ν. 4257/2014 που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή. Οι ενδιαφερόμενοι οφειλέτες έχουν τη δυνατότητα μέχρι 14/8/2014 να υποβάλλουν αίτηση στο Δήμο προκειμένου να ρυθμίσουν την οφειλή τους ως εξής:

  1. Στην περίπτωση που πληρώσουν εφάπαξ την οφειλή τους τότε απαλλάσσονται 100% απ’ τις προσαυξήσεις και τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν σύμφωνα με την ΚΕΔΕ.
  2. Ρύθμιση οφειλών μέχρι 24 δόσεις όταν η οφειλή δε ξεπερνά τις 5.000€. Η δόση δε μπορεί να είναι μικρότερη των 100€ και ο οφειλέτης απαλλάσσεται από το 80% των προστίμων και των προσαυξήσεων.
  3. Ρύθμιση μέχρι 48 δόσεις όταν η οφειλή είναι μεγαλύτερη από 5.000€ και μικρότερη από 10.000€, με απαλλαγή του 50% των προστίμων και των προσαυξήσεων.
  4. Ρύθμιση μέχρι 72 δόσεις όταν η οφειλή ξεπερνά τις 10.000€ αλλά είναι μικρότερη από τις 20.000€ με απαλλαγή του 30% των προστίμων και των προσαυξήσεων.
  5. Ρύθμιση μέχρι 100 δόσεις όταν η οφειλή ξεπερνά τις 20.000€ με απαλλαγή του 10% των προστίμων και των προσαυξήσεων.

Στη συγκεκριμένη ρύθμιση δεν μπορούν να υπαχθούν οι οφειλές από πρόστιμα αυθαίρετων κατασκευών.

Αποδεικτικό δημοτικής ενημερότητας και άρση δέσμευσης χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας μπορούν να πραγματοποιηθούν εφόσον έχει καταβληθεί το 30% τουλάχιστον της ρυθμιζόμενης οφειλής.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Σοφάδων.