Ο Δήμος Σοφάδων και η ΔΕΥΑ Σοφάδων  με αποφάσεις του Δημοτικού και Διοικητικού Συμβουλίου αντίστοιχα, γνωστοποιούν στους δημότες και πολίτες, ότι μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2014 θα έχουν τη δυνατότητα, με αίτησή τους, να ρυθμίσουν σε δόσεις τις οφειλές τους προς το Δήμο και τα Νομικά τους Πρόσωπα.

Η αίτηση θα υποβάλλεται στην αρμόδια Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Σοφάδων τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ο αριθμός των δόσεων κυμαίνεται από είκοσι τέσσερις (24) έως εκατό (100), ανάλογα με το ύψος του οφειλόμενου ποσού, το οποίο θα απαλλάσσεται πλήρως από πρόστιμα και προσαυξήσεις, αν εξοφληθεί εφάπαξ.
Στην ευνοϊκή αυτή ρύθμιση εντάσσονται και όσες οφειλές βεβαιώθηκαν μέχρι 30 Οκτωβρίου 2014. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα να ενταχθούν σε αυτό το πλαίσιο και οι παλαιότερες οφειλές, δηλαδή πριν από την 1-1-2010.

Των ρυθμίσεων εξαιρούνται  οι οφειλές από πρόστιμα αυθαιρέτων κατασκευών και οι οφειλές υπαγόμενες σε καθεστώς ευνοϊκότερων προβλέψεων περί καταβολής.

ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΑ ΣΟΦΑΔΩΝ

Επίσης, ανάλογη ρύθμιση ισχύει και για τις οφειλές στη ΔΕΥΑ Σοφάδων. Η ρύθμιση αυτή αφορά σε οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι 30-9-2014.

Η σχετική αίτηση θα υποβάλλεται μέχρι 14-11-2014 στα γραφεία της ΔΕΥΑ Σοφάφων.

Η αίτηση θα αφορά σε υπαγωγή σε διακανονισμό ληξιπρόθεσμων οφειλών, ανάλογα με το ύψος των οποίων θα αποφασίζεται ο αριθμός των δόσεων με μέγιστο αριθμό δόσεων τις 40 και ελάχιστο ποσό καταβολής τα 40 ευρώ.