Τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τις οφειλές τους με ευνοϊκούς όρους παρέχει ο Δήμος Σοφάδων. Οι υπηρεσίες του Δήμου είναι έτοιμες να υποδεχθούν τα αιτήματα των ενδιαφερομένων να υπαχθούν σε ρύθμιση έως τις 30 Νοεμβρίου 2017.

Σύμφωνα με το νέο νόμο 4483/2017 αρ. 52, επιτρέπεται στους οφειλέτες ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων ή την εφάπαξ καταβολή του ποσού, να απαλλαγούν έως και κατά 100% από τις προσαυξήσεις. Επίσης, με την καταβολή της πρώτης δόσης αναστέλλεται η όποια λήψη αναγκαστικών μέτρων.

Αναλυτικότερα, ο Δήμος Σοφάδων, ανακοινώνει τη ρύθμιση οφειλών που έχουν βεβαιωθεί μέχρι και δύο μήνες από την έναρξη του ισχύος του παρόντος.

Βάσει του ανωτέρω Νόμου ορίζεται ως προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την υπαγωγή στη ρύθμιση, έως και την 30/11/2017.

Συγκεκριμένα :

Α. Στη ρύθμιση του Ν. 4483/2017 υπάγεται το σύνολο των οφειλών που θα έχουν βεβαιωθεί έως τις 30-09-2017.

Β. Οι οφειλές δύναται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν.

Γ. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση του ανωτέρω νόμου πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών από την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.

Δ. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δε μπορεί να είναι μικρότερο των είκοσι (20) ευρώ.

Οι δόσεις και οι προσαυξήσεις αναφέρονται παρακάτω:

  • Με εφάπαξ καταβολή, απαλλαγή 100% των προσαυξήσεων.
  • Από 2. έως 24 δόσεις, απαλλαγή 80% των προσαυξήσεων.
  • Από 25 έως 48 δόσεις, απαλλαγή 70% των προσαυξήσεων.
  • Από 49 έως 72 δόσεις, απαλλαγή 60% των προσαυξήσεων.
  • Από 73 έως 100 δόσεις, απαλλαγή 50% των προσαυξήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην Τμήμα Εσόδων της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Σοφάδων στα κάτωθι τηλέφωνα 2443353246,2443353247. Υπεύθυνο προσωπικό:κοςΧρήστοςΠαπάρας, καΚατέβα Μάρθα.