Σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία οριοθέτησης των οικισμών Θραψιμίου, Νέου Ικονίου, Ρεντίνας έχει ξεκινήσει.

Πληροφορίες: Τσιλιάκος Γεώργιος, 2443353233, gtsiliakos@sofades.gr

Μπορείτε να κατεβάσετε την πρόταση οριοθέτησης οικισμού Θραψιμίου από εδώ.

Μπορείτε να κατεβάσετε την πρόταση οριοθέτησης οικισμού Νέου Ικονίου από εδώ.

Μπορείτε να κατεβάσετε την πρόταση οριοθέτησης οικισμού Ρεντίνας από εδώ.

 

Κατόπιν της διαβούλευσης που εχει τεθεί με τους φορείς, σας ενημερώνουμε ότι:

ύστερα από γνωμοδότηση του δασαρχείου, οι αρχικές προτάσεις διαμορφώνονται ως εξής:

(για Ρεντίνα και Θραψίμι. Για Ν.Ικόνιο παραμένει ως έχει η αρχική πρόταση)

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο για το Θραψίμι από εδώ.

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο για τη Ρεντίνα από εδώ.