Τόπος: Δήμος Σοφάδων – Αίθουσα Πνευματικού Κέντρου

Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2015, ώρα: 17.30

Αρμόδια μονάδα υλοποίησης των έργων: Εθνικό Κέντρο Ποιοτικού Ελέγχου Ταξινόμησης & Τυποποίησης Βάμβακος/Ινστιτούτου Βιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Φυτών/ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΑ

Διοργανωτές: Εθνικό Κέντρο Βάμβακος και Δήμος Σοφάδων

Γραφείο Δημάρχου Σοφάδων
Κιερίου 49, Σοφάδες Καρδίτσας, Τ.Κ. 43300

Τηλ. 2443353200 – Φαξ. 2443353203
Email. info@sofades.gr – Site. www.sofades.gr

Πρόγραμμα Εσπερίδας για το βαμβάκι στο πλαίσιο του έργου ΑγροΕΤΑΚ