Ο Δήμος Σοφάδων ενδιαφέρεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση προμήθειας «Υλικών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων Δ.Ε. Άρνης».

Δεκτές κλειστές προσφορές μέχρι την Τρίτη 11/10/2016 και ώρα 10.00π.μ. στο κτίριο του Δημαρχείου Σοφάδων, Κιερίου 49, 1ος όροφος, Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 2443353242.

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και η ποσότητα του προϊόντος φαίνονται στο αρχείο.

Η προμήθεια θα ανατεθεί στον έχοντα  την καλύτερη οικονομική προσφορά.

 

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο από εδώ.