ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σοφάδες 29-9-2016
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.803
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ
Δ.Ο.Π.Α.Π. ΣΟΦΑΔΩΝ

ΠΡΟΣ
Κάθε ενδιαφερόμενο

Ο Δ.Ο.Π.Α.Π. Σοφάδων ενδιαφέρεται να προβεί στη ραφή καλυμμάτων για τους παιδικούς σταθμούς σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 118 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08-08-2016).
Η δαπάνη της ραφής των καλυμμάτων ανέρχεται στο ποσό των 272,80€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω εργασίες μέχρι την 4-10-2016 και ώρα 10:00 π.μ. στο κτίριο του Δημαρχείου Σοφάδων, Κιερίου 49, 1ος όροφος, Γραφείο Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ.2443353277, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ