ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Σοφάδες 21/9/2016

ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ                                                 Αριθ. Πρωτ. 16969

Ο Δήμος Σοφάδων ενδιαφέρεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση προμήθειας «Τεντόπανου σκίασης για τη συντήρηση και επισκευή κτιρίου ακινήτου του Δήμου».

Δεκτές κλειστές προσφορές μέχρι την Παρασκευή 23/9/2016 και ώρα 10.00π.μ. στο κτίριο του Δημαρχείου Σοφάδων, Κιερίου 49, 1ος όροφος, Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 2443353242.

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και η ποσότητα του προϊόντος φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί.

 

Η προμήθεια θα ανατεθεί στον έχοντα  την καλύτερη οικονομική προσφορά.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ (α/α)

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΗΣΗΣ

Μπορείτε να δείτε τα προς προμήθεια είδη και τις ποσότητές τους από εδώ.