Η αναπτηξιακή σύμπραξη «ΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» και ο Δήμος Σοφάδων

στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Προώθηση της Απασχόλησης στη Θεσσαλία» διοργανώνει ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΣΠΕΡΙΔΑ