Η αναπτηξιακή σύμπραξη “ΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ” και ο Δήμος Σοφάδων

στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης “Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Προώθηση της Απασχόλησης στη Θεσσαλία” διοργανώνει ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΣΠΕΡΙΔΑ