Το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (ΥΨΗΠΤΕ) ανακοίνωσε την έναρξη της υλοποίησης του έργου: «Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας» (Ν. 4563/2018, ΦΕΚ Α΄ 169).

Με την εν λόγω δράση, επιτυγχάνεται η πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) στους Ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας, καθώς υλοποιείται σε 3.587 οικισμούς («λευκές περιοχές») της χώρας και αφορά σε 542.000 πολίτες (ή 217.000 νοικοκυριά).

Στην υπ’ αριθ. 3269/01.11.2018 (Β΄ 5022) ΚΥΑ περιέχονται όλες οι πληροφορίες που αφορούν στη διαδικασία υλοποίησης του παρόντος έργου.

Δικαιούχοι είναι οι μόνιμοι κάτοικοι των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ). Έως τις 19 Αυγούστου 2019 (ύστερα από σχετική παράταση) οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα δικαιολογητικά στα ΚΕΠ του Δήμου Σοφάδων, προκειμένου να πιστοποιηθούν, να ενταχθούν στο έργο και να λάβουν δωρεάν τις υπηρεσίες τηλεοπτικής πρόσβασης και τον απαραίτητο εξοπλισμό.

Η παροχή των υπηρεσιών του έργου πραγματοποιείται ανά νοικοκυριό. Εάν περισσότεροι δικαιούχοι διαμένουν μαζί, απαρτίζοντας ένα πολυπρόσωπο νοικοκυριό, ένας μόνο από αυτούς, μπορεί να κάνει χρήση, για μία μόνο φορά, της παρεχόμενης δημόσιας επιχορήγησης για την ενεργοποίηση των υπηρεσιών του έργου στο συγκεκριμένο νοικοκυριό.

Οι εταιρίες που συμμετέχουν στο έργο είναι η COSMOTE TV (με το πακέτο υπηρεσιών «COSMOTE TV PACK») και η DIGEA (με το πακέτο υπηρεσιών «DIGEA PACK»). Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες επιλέγουν την εταιρία από την οποία θα λάβουν τις υπηρεσίες τηλεοπτικής πρόσβασης κατά την υποβολή των δικαιολογητικών εγγράφων.

Για τον Δήμο Σοφάδων οι περιοχές και οικισμοί που αντάχθηκαν στη συγκεκριμένη δράση είναι:

Αηδονοχώρι – Δημοτική Ενότητα Μενελαΐδας

Βαθύλακκος – Δημοτική Ενότητα Μενελαΐδας

Θέρμα – Δημοτική Ενότητα Μενελαΐδας

Κάρπη – Δημοτική Ενότητα Μενελαΐδας

Λουτρά Σμοκόβου – Δημοτική Ενότητα Μενελαΐδας

Μονή Ρεντίνας – Δημοτική Ενότητα Ρεντίνας

Κάτω Κτιμένη – Δημοτική Ενότητα Ταμασίου

Ο Δήμος Σοφάδων έχει αιτηθεί να συμπεριληφθούν στην ίδια δράση και οι περιοχές της Άνω Κτιμένης, του Κέδρου (νότιο τμήμα) και της Ρεντίνας.

 

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά ανά περίπτωση

 1. Ο λογαριασμός ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του αιτούντος εκδίδεται στα στοιχεία του ίδιου
 • Αίτηση Υπαγωγής στο Έργο-Υπεύθυνη Δήλωση Παράρτημα ΙΙ-ΚΥΑ-Β5022
 • Ταυτοποίηση του ενδιαφερομένου, βάσει του αντιγράφου του πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας του (ΔΑΤ, διαβατήριο, άδεια παραμονής κ.α.).
 • Έλεγχος ορθής συμπλήρωσης της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης του Παραρτήματος ΙΙ.
 • Συσχέτιση των στοιχείων του αντιγράφου του πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας του και της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης του Παραρτήματος II (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΦΜ κ.α.) με τα στοιχεία των λοιπών προσκομιζόμενων εγγράφων και διαπίστωση της ταύτισης τους.
 • Έλεγχος της ημερομηνίας έκδοσης του προσκομιζόμενου λογαριασμού ηλεκτροδότησης.
 • Προσδιορισμός της διεύθυνσης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερομένου, βάσει των προσκομιζόμενων εγγράφων.
 • Συσχέτιση της διεύθυνσης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερομένου με την διεύθυνση ακινήτου που αναγράφεται στον προσκομιζόμενο λογαριασμό ηλεκτροδότησης και διαπίστωση της ταύτισης τους.
 • Διαπίστωση της ιδιότητα του ενδιαφερομένου ως μόνιμου κατοίκου συγκεκριμένης περιοχής εκτός τηλεοπτικής κάλυψης.
 1. Ο λογαριασμός ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του αιτούντος εκδίδεται στα στοιχεία άλλου προσώπου
 1. Ο λογαριασμός ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του αιτούντος εκδίδεται στα στοιχεία προσώπου που έχει αποβιώσει
 • Τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών εγγράφων της πρώτης περίπτωσης (βλ. παρ. 1 του παρόντος).
 • Συσχέτιση των στοιχείων (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο κ.α.) του προσκομιζόμενου λογαριασμού ηλεκτροδότησης με τα στοιχεία της προσκομιζόμενης Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου και διαπίστωση της ταύτισης τους.
 1. Τα στοιχεία του λογαριασμού ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του αιτούντος δεν ταυτίζονται με τα δικά του λόγω μεταβολής τους
 1.  Αδυναμία του ενδιαφερομένου να υποβάλει αυτοπροσώπως στην αρμόδια αρχή
  πιστοποίησης τα δικαιολογητικά έγγραφα για την πιστοποίηση του (ηλικιωμένοι, ΑμεΑ κ.α.)

Πληροφορίες στα ΚΕΠ του Δήμου Σοφάδων

ΚΕΠ Δ.Ε. Σοφάδων
Τηλ. 2443353270-3 Φαξ 2443353274 d.sofadon@kep.gov.gr
ΚΕΠ Δ.Ε. Ματαράγκας
Τηλ. 2443353716, 718 Φαξ 2443353719 d.arnis@kep.gov.gr
ΚΕΠ Δ.Ε. Κέδρου
Τηλ. 2443353607, 612 Φαξ 2443353613 d.menelaidos@kep.gov.gr
ΚΕΠ Δ.Ε. Λεονταρίου
Τηλ. 2443353918 Φαξ 2443353917 d.tamasiou@kep.gov.gr
ΚΕΠ Δ.Ε. Ρεντίνας
Τηλ. 2443353800, 2443353600 Φαξ 2443353805