Από τις 16-10-2011 έως 18-10-2011 υπήρξαν προβλήματα στο συνολικό δίκτυο ελεύθερης πρόσβασης στο διαδίκτυο στον Καποδιστριακό Δήμο Σοφάδων.

Τα προβλήματα προέκυψαν εξαιτίας διακοπών ρεύματος μεγάλης διάρκειας στην περιοχή των Σοφάδων, από τις οποίες βγήκε εκτός λειτουργίας το κεντρικό σημείο απόληξης όλου του δικτύου.

 

Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε πώς όταν διαπιστώνετε κάποιο πρόβλημα ενημερώστε τον υπεύθυνο στα τηλέφωνα ή στα email που ακολουθούν γιατί όσο πιο γρήγορα ενημερωθούμε για κάποια βλάβη τόσο πιο άμεση θα είναι η αποκατάσταση.

Βογιατζής Νίκος (τηλ. γρ. 2443353210 – email: nikos@sofades.gr)

Υπεύθυνος Γραφείου Μηχ/σης

Δήμος Σοφάδων

επίσης η εταιρεία που έχει την υποστήριξη και συντήρηση του δικτύου είναι:

ΤΕΛΕΣΤΩ ΕΠΕ

τηλ. 210 6541942 (εσ. 107 ή 108)

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία και επί τη ευκαιρία θα θέλαμε να ξαναδημοσιεύσουμε τους κανόνες χρήσης του Ασύρματου δικτύου για τους οποίους λαμβάνετε γνώση και όταν υπογράφετε την αίτηση για απόκτηση κωδικών για 24ωρη ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο.

i. Στο ασύρματο δίκτυο του Δήμου Σοφάδων δεν κρυπτογραφούνται τα δεδομένα κατά την μετάδοσή τους. Η ασφάλεια του συστήματος και των προσωπικών δεδομένων του χρήστη είναι αποκλειστικά δική του/της ευθύνη. Συνίσταται η χρήση πρωτοκόλλων ασφαλούς μετάδοσης, π.χ. SMTP, POP, IMAP, SSH, HTTPS κ.ά.

ii. Απογορεύεται η πρόσβαση σε ιστοσελίδες πορνογραφικού υλικού, on-line στοιχήματος και torrent, καθώς η χρήση του δικτύου για κακόβουλους ή παράνομους σκοπούς

iii. Οι κωδικοί σύνδεσης στο ασύρματο δίκτυο είναι αυστηρά προσωπικοί και δεν επιτρέπεται η χρήση τους από τρίτους πλην του υπογράφοντος / της υπογράφουσας

iv. Τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη δε θα αποτελέσουν αντικείμενο οποιασδήποτε επεξεργασίας από το Δήμο Σοφάδων ούτε θα εκχωρηθούν σε τρίτους, αλλά θα χρησιμοποιηθούν μόνο για επικοινωνία των διαχειριστών του δικτύου με το χρήστη σε περίπτωση ανάγκης ή κακής χρήσης. Οι διαχειριστές του δικτύου έχουν το δικαίωμα καταγραφής στοιχείων του χρήστη (φυσική διεύθυνση MAC των συσκευών, επισκεπτόμενες ιστοσελίδες κτλ.) για την καλύτερη και ασφαλέστερη επίβλεψη του δικτύου.

v. Ο Δήμος Σοφάδων διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της ισχύος των δοσμένων προσωπικών κωδικών πρόσβασης σε χρήστες που δε συμμορφώνονται με τους κανόνες χρήσης του ασύρματου δικτύου, ενώ επιφυλάσσεται παντός νομικού του διακαιώματος σε περίπτωση που αυτό καταστεί απαραίτητο.

vi. Οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στις Αναλυτικές Οδηγίες για την επιτυχή σύνδεση και χρήση του ασύρματου δικτύου που υπάρχουν αναρτημένες στον επίσημο διακτυακό τόπο του Δήμου Σοφάδων http://www.sofades.gr