Περιστατικό Ζωής Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων
Περιγραφή Περιστατικού Ζωής Αφορά την έκδοση πιστοποιητικού του μητρώου αρρένων του Δήμου στον οποίο είναι γραμμένος ο άρρεν.
Σε ποιους απευθύνεται Όλους τους άρρενες πολίτες.
Εναρκτήριο γεγονός Προσέρχεται ο πολίτης που ζητάει πιστοποιητικό μητρώου αρρένων.
Διαδικασία πυο πρέπει να ακολουθηθεί από τον ενδιαφερόμενο
  1. Αίτημα του πολίτη για έκδοση πιστοποιητικού μητρώου αρρένων.
  2. Συμπλήρωση της αίτησης από τον ενδιαφερόμενο.
  3. Η αίτηση πηγαίνει στο πρωτόκολλο για πρωτοκόλληση.
  4. Εκδίδεται το πιστοποιητικό.
Έγγραφα που χρειάζεται να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος Αστυνομική ταυτότητα ή εξουσιοδότηση
Αποτέλεσμα Διαδικασίας Έκδοση πιστοποιητικού μητρώου αρρένων
Κόστος Υπηρεσίας 0€
Περιστατικά Ζωής από τα οποία εξαρτάται Εγγραφή στα μητρώα αρρένων
Σημεία Υποβολής Αίτησης
  • Δημαρχείο
  • Δημοτικά Διαμερίσματα
  • On-line
Σημεία Παραλαβής Πιστοποιητικού
  • Δημαρχείο
  • Δημοτικά Διαμερίσματα