Περιστατικό Ζωής Πιστοποιητικό Εντοπιότητας
Περιγραφή Περιστατικού Ζωής Αφορά την έκδοση πιστοποιητικού εντοπιότητας από το Δήμο που ανήκει.
Σε ποιους απευθύνεται Όλοι οι πολίτες.
Εναρκτήριο γεγονός Προσέρχεται ο πολίτης που ζητάει πιστοποιητικό εντοπιότητας.
Διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί από τον ενδιαφερόμενο
  1. Αίτημα του πολίτη για έκδοση πιστοποιητικού εντοπιότητας.
  2. Συμπλήρωση της αίτησης από τον ενδιαφερόμενο.
  3. Η αίτηση πηγαίνει στο πρωτόκολλο για πρωτοκόλληση.
  4. Εκδίδεται το πιστοποιητικό.
Έγγραφα που χρειάζεται να προσκομίει ο ενδιαφερόμενος Αστυνομική ταυτότητα ή εξουσιοδότηση.
Αποτέλεσμα Διαδικασίας Έκδοση πιστοποιητικού εντοπιότητας.
Κόστος Υπηρεσίας 0€
Σημεία Υποβολής Αίτησης
  • Δημαρχείο
  • Δημοτικά Διαμερίσματα
  • On-line
Σημεία Παραλαβής Πιστοποιητικού
  • Δημαρχείο
  • Δημοτικά Διαμερίσματα

Untitled Documen