Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αίτησης για αδήλωτα τετραγωνικά έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 ως κατεπείγον μέτρο αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονωϊού.

Εκ του Δήμου