1)    ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ – ΠΑΡΟΧΘΙΩΝ – ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ
2)    ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ  

       Σύμφωνα με την ΚΥΑ 150559 (ΦΕΚ Β ΄1440/16-11-2011) τα υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού θα πρέπει να ανανεώσουνε την  άδειά τους.

1) Ο Δήμος Σοφάδων καλεί όλους τους χρήστες των Δημοτικών Ανλτιοστασίων, Δημοτικών Παρόχθιων και ελεύθερης χρήσης νερού (ΔΗΛΑΔΗ ΟΣΟΥΣ ΠΟΤΙΖΟΥΝΕ ΑΠΟ ΚΑΝΑΛΙΑ Ή ΠΟΤΑΜΙΑ) σε περιοχή ευθύνης του Δήμου, να δηλώσουνε τα αγροτεμάχια τους, για την έκδοση της άδειας χρήσης νερού, δίνοντας παράταση μέχρι την 08/02/2013.
Απαραίτητα στοιχεία είναι : ο Αριθμός Αναδασμού του αγροτεμαχίου, η ακριβής έκταση  του αγροτεμαχίου βάση αναδασμού, το έτος αναδασμού, η Τοπική Κοινότητα Αναδασμού, το Υ και ο αριθμός παροχής του αντλιοστασίου και  η καλλιέργεια και ο τρόπος άρδευσης για το έτος 2012.

2) Ο Δήμος Σοφάδων καλεί όλους τους χρήστες των Δημοτικών Γεωτρήσεων, να δηλώσουνε τα αγροτεμάχια τους, για την έκδοση της άδειας χρήσης νερού, δίνοντας παράταση μέχρι την 08/02/2013.
Απαραίτητα στοιχεία είναι : ο Αριθμός Αναδασμού του αγροτεμαχίου, η ακριβής έκταση  του αγροτεμαχίου βάση αναδασμού, το έτος αναδασμού, η Τοπική Κοινότητα Αναδασμού, το Υ και ο αριθμός παροχής της γεώτρησης , η καλλιέργεια και ο τρόπος άρδευσης για το έτος 2012.

3)    Η παράταση που δίνεται στις προθεσμίες είναι οριστική και μετά το πέρας της ημερομηνίας καμία αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή.

Για πληροφορίες, μπορείτε στο Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας του Δήμου Σοφάδων , στα παρακάτω:
Τηλέφωνα: 24430/22200,203
Φαξ:24430/22203
    e-mail: ggasofadon@sofades.gr
                            
Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ