Ο Δήμος Σοφάδων ανακοινώνει ότι παρελήφθησαν από τη Δ.Α.Ο.Κ της Π.Ε. Καρδίτσας, οι ονομαστικές καταστάσεις κατανομής των επιλέξιμων βοσκοτόπων για το έτος 2016.

Καλούνται οι κτηνοτρόφοι, στους οποίους κατανεμήθηκαν βοσκήσιμες γαίες εντός της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Σοφάδων, να προσέλθουν εντός δέκα (10) ημερών στο Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Σοφάδων, καθώς και στα αντίστοιχα γραφεία των Δημοτικών Ενοτήτων Άρνης (Δημοτικό κατάστημα Ματαράγκας  12 & 13 Οκτωβρίου), Μενελαϊδας (Δημοτικό κατάστημα Κέδρου 16 & 17 Οκτωβρίου) και Ταμασίου (Δημοτικό κατάστημα Λεονταρίου 18 & 19 Οκτωβρίου), αυτοπροσώπως με την ταυτότητά τους ή με νόμιμη εξουσιοδότηση    προκειμένου να λάβουν, ενυπόγραφα, γνώση και να παραλάβουν τα σχετικά έντυπα κατανομής, τα οποία επέχουν θέση συμφωνητικού μίσθωσης.

Στη συνέχεια, οι δικαιούχοι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να καταβάλουν το μίσθωμα που αναγράφεται στα έντυπα κατανομής μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2017, με κατάθεση στην Τράπεζα Πειραιώς και να προσκομίσουν αντίγραφο του αποδεικτικού κατάθεσης στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καρδίτσας.

Μη καταβολή της βεβαιωμένης οφειλής του έτους 2016, συνεπάγεται ανάκληση της κατανομής της βοσκήσιμης γαίας για το 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα  τηλέφωνα:  2443353302 (Διαμαντή Χρύσα), 2443353303 (Παπακωνσταντίνου Βάσω), 2443353301 (Καμινιώτης Παναγιώτης).