Τα λιγοστά Παραδοσιακά πλίθινα σπίτια που βρίσκονται διάσπαρτα στα Δημοτικά διαμέρισμα και την έδρα του Δήμου και ανήκουν σε ιδιώτες. Η συνήθη τυπολογία του εσωτερικού τους ήταν ένας χώρος εισόδου με εκατέρωθεν δωμάτια. Σε περίπτωση διορώφου υπήρχε ξύλινη σκάλα και ξύλινο πάτωμα με επαναλαμβανόμενη τυπολογία στον όροφο.

Οι τοίχοι ήταν όλοι φέροντες και ο ένας ήταν σε κατακόρυφη συνέχεια του άλλου σε περίπτωση διορώφου. Στήριζαν τη στέγη η οποία ήταν ξύλινη και κεραμοσκεπή. Η κατάρρευση μέρους της τοιχοποιίας (ενός τοίχου) οδηγούσε στην κατάρρευση μέρους της στέγης. Ως υλικό κατασκευή χρησιμοποιούσαν τα πλιθιά που κατασκευαζόταν με ειδική τεχνοτροπία από λάσπη αργιλώδους υλικού, άχυρα και νερό.