ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΛΕΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ

Από τη πρώτη στιγμή που τέθηκε  θέμα βοσκοτόπων ο Δ. Σοφάδων αντιδρώντας άμεσα επισήμανε το πρόβλημα με επιστολή του Αντιδημάρχου Τρίγκα Ηλία, στις 23-8-2013 προς τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ η οποία δημοσιεύτηκε στον τοπικό τύπο. 

      Με την επιστολή του αυτή ο Αντιδήμαρχος έθεσε συγκεκριμένες επισημάνσεις θίγοντας κάθε πλευρά του προβλήματος που άρχισε να εμφανίζεται μετά την δημοσιοποίηση στοιχείων του ΟΠΕΚΕΠΕ για περικοπή επιλέξιμων

βοσκοτόπων για καταβολή κοινοτικών ενισχύσεων.

 

Συγκεκριμένα επισημάνθηκαν τα εξής:

1)προκύπτουν τεράστιες διαφορές στα στοιχεία που διατηρεί ο Δήμος Σοφάδων  για τις επιλέξιμες εκτάσεις, σε σχέση μα αυτά που μας απέστειλε η Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας του ΟΠΕΚΕΠΕ .

2)ο χρόνος κατά τον οποίο γίνεται αυτή η διαδικασία, της περικοπής δηλ. των επιλέξιμων βοσκοτόπων, είναι μετά το πέρας της υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ από τους κτηνοτρόφους, και ως εκ τούτου δεν έχουν το χρόνο να αναζητήσουν επιλέξιμους βοσκότοπους.

3)η διαδικασία έγινε χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με τον Δήμο Σοφάδων , μιας και ο Δήμος μας έχει ξεκινήσει την καταγραφή των βοσκοτόπων.

4)

Στις επισημάνσεις αυτές ο ΟΠΕΚΕΠΕ απάντησε στις 10-10-2013 αναφέροντας τα εξής:

 

Σε απάντηση των υπ’ αριθμ. 96838 – 03.09.2013 εγγράφου, σχετικά με την επιλεξιμότητα των βοσκοτόπων του Δήμου Σοφάδων, και σε ό,τι αφορά στις αρμοδιότητες μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Ο επανακαθορισμός της επιλέξιμης έκτασης των βοσκοτόπων για την Ελλάδα σύμφωνα με τον ορισμό του αρθρ. 2 του Καν. 1120/2009, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο σχετικής εκτελεστικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με ημερομηνία έκδοσης τη 28η Ιουνίου 2012. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, εφαρμόστηκαν συγκεκριμένη μεθοδολογία και κριτήρια που συμφωνήθηκαν μεταξύ των ελληνικών αρχών και της αρμόδιας υπηρεσίας της EE και τα οποία δεν εμπεριέχουν οικονομική διάσταση.

Η χώρα μας είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει τον κανονισμό για τον χαρακτηρισμό των εκτάσεων ως «βοσκοτόπια, ο οποίος αποτελεί ταυτόχρονα και εθνικό δίκαιο, ώστε να αποφευχθούν οι καταλογισμοί και οι προκύπτουσες δημοσιονομικές διορθώσεις από την μη τήρηση των παραπάνω. Για το λόγο αυτό εκπονήθηκε το σχέδιο δράσης για τον επανέλεγχο της επιλεξιμότητας των βοσκοτόπων σε επίπεδο χώρας, χωρίς να υπάρχουν συγκεκριμένα  κριτήρια για κάθε νομό.

Αυτό που πρέπει να επισημανθεί, είναι ότι η έννοια  της επιλε§ιμότητας των βοσκοτόπων για τον σκοπό της καταβολής των κοινοτικών ενισχύσεων, διαφέρει από την έννοια της διαχείρισης βοσκοτόπων. Δηλαδή, το γεγονός ότι μία έκταση αξιολογείται ως μη επιλέξιμος βοσκότοπος για την καταβολή των κοινοτικών ενισχύσεων, δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για βόσκηση με την κλασσική έννοια. Επιπροσθέτως, σήμερα παρατηρείται και το φαινόμενο της υποβόσκησης, το οποίο έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη διαφόρων ξυλωδών φυτών σε υπέρμετρο βαθμό σε μεγάλο μέρος των βοσκήσιμων γαιών με αποτέλεσμα τον χαρακτηρισμό τους ως μη επιλέξιμες εκτάσεις – με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε κάθε επίπεδο.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, με γνώμονα πάντοτε το δημόσιο συμφέρον αλλά και το συμφέρον του Έλληνα παραγωγού, προωθεί τη συνεργασία των Περιφερειακών του Διευθύνσεων και την παροχή στοτχείων σε ΕΑΣ, Δήμους, ώστε να αξιοποιηθούν οι υπάρχουσες εκτάσεις βοσκότοπων με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και αξιολογεί τεκμηριωμένες ενστάσεις επί των συντελεστών επιλεξιμότητας. Τέλος, προχωρά στην αξιοποίηση γεωχωρικών δεδομένων και άλλων περιοχών που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ως επιλέξιμοι βοσκότοποι.

 

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.

 

 

Μετά από αυτά ο κ Τρίγκας δήλωσε τα εξής: <<Δυστυχώς ούτε λέξη για την  ταμπακιέρα>>.

 

      Σε ένα τόσο κρίσιμο θέμα που προέκυψε ξαφνικά με τεράστια καθυστέρηση, χωρίς καμία προειδοποίηση και αφορά τους κτηνοτρόφους όλης της χώρας, ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν απάντησε , αν τελικά έγινε ή θα γίνει μείωση επιλέξιμων βοσκοτόπων και αν τελικά θα γίνει μείωση στην καταβολή κοινοτικών ενισχύσεων των κτηνοτρόφων.

 

 

                                                                                                   

ΜΕ ΤΙΜΗ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ 

ΤΡΙΓΚΑΣ ΗΛΙΑΣ