Τακτικά Μέλη:

Γούζιος Βασίλειος

Εκίζογλου Σπυρίδων

Κοντοβάς Δημήτριος

Κούλπας Ευθύμιος

Φαλούτσος Βασίλειος

Χατζηγιάννης Απόστολος

 

Αναπληρωματικά Μέλη:

Ζήσης Ευάγγελος

Σκρέτα Αικατερίνη

Αγγελόπουλος Βασίλειος

Τρίγκας Ηλίας

Τσέλιος Φώτιος

 

Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής είναι ο Δήμαρχος κ. Αθανάσιος Σκάρλος