Τακτικά Μέλη:

Δήμαρχος Σκάρλος Αθανάσιος – Πρόεδρος
Εκίζογλου Σπυρίδων
Καφάση Θωμαή
Σαμαράς Αθανάσιος
Χασιαλής Θεόδωρος
Παπαδόπουλος Χαράλαμπος
Φαλούτσος Βασίλειος

Αναπληρωματικά Μέλη:

Κοντοβάς Δημήτριος

Κουτσομηλιάς Ιωάννης