Στο πλαίσιο σχεδιασμού και υλοποίησης του πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Σοφάδων πραγματοποιήθηκε η πρώτη άτυπη συνάντηση Στρατηγικού Σχεδιασμού

 

Ο Δήμος Σοφάδων, στο πλαίσιο των θεσμικών του υποχρεώσεων εκπονεί το νέο 5ετές Πρόγραμμα 2015 – 2019, υλοποιώντας και την δέσμευση της δημοτικής αρχής για θεσμικό διάλογο, δημοκρατική συμμετοχή, συνεννόηση και συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων Φορέων του τόπου.

Σε αυτή την κατεύθυνση, πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης η πρώτη άτυπη συνάντηση Στρατηγικού Σχεδιασμού στην αίθουσα του Δημ. Συμβουλίου Σοφάδων, παρουσία σύσσωμης της Δημ. Αρχής, των εμπλεκομένων Υπηρεσιών και  Δημοτικών Επιχειρήσεων, Παραγωγικών & Επιστημονικών Φορέων και της Κοινωνίας των Πολιτών

 

Ο Δήμαρχος Σοφάδων κ. Θάνος Σκάρλος στην εισαγωγική του τοποθέτηση και αφού καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους σημείωσε μεταξύ άλλων.

«Το νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου Σοφάδων για την περίοδο 2015-2019 θα πρέπει να συνιστά ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής και οργανωτικής ανάπτυξης που θα εναρμονίζεται με τις κατευθύνσεις του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο .

Ειδικότερα, θα πρέπει να αποτελεί ένα πλαίσιο στρατηγικών στόχων και προτεραιοτήτων που θα εξειδικεύονται σε δράσεις με ορίζοντα πενταετίας , για την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και την αναβάθμιση της οργάνωσης των υπηρεσιών του Δήμου.

Σε ένα τέτοιο ουσιαστικό σχεδιασμό, με σαφή και ολοκληρωμένη διαμόρφωση στόχων και διαδικασιών για την ανάπτυξη της περιοχής μας αλλά και τη βελτίωση των υπηρεσιών του Δήμου μας θεωρούμε ότι πρωταρχικό ρόλο πρέπει να παίξει η συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας.»

Παρουσιάζοντας τις βασικές αρχές του επιχειρησιακού προγράμματος τόνισε ότι για τη Δημοτική Αρχή παραμένει ζητούμενο η ανόρθωση της οικονομίας του τόπου και η δημιουργία παραγωγικών δομών, η βελτίωση της λειτουργικότητας του δήμου όσον αφορά τον τρόπο και την οικονομία λειτουργίας του με γνώμονα την παροχή των βέλτιστων υπηρεσιών στο δημότη.

Στόχος των συναντήσεων, υπογράμμισε ο κ. Σκάρλος, είναι να εκφραστούν και να καταγραφούν τα πραγματικά προβλήματα και οι ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, προκειμένου να συνδιαμορφωθεί από κοινού το στρατηγικό όραμα του Δήμου για την επόμενη πενταετία.

 

Τι προβλέπεται

 

Μέχρι τέλος Φεβρουαρίου όλοι οι δήμοι της χώρας είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν τα Πενταετή Επιχειρησιακά Προγράμματα, για τη δημοτική περίοδο 2015-2019.

Το περιεχόμενο, η δομή και ο τρόπος υποβολής των Προγραμμάτων αυτών καθορίζονται με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών.

Σύμφωνα με αυτή τα Πενταετή Επιχειρησιακά Προγράμματα συνιστούν ολοκληρωμένα προγράμματα τοπικής και οργανωτικής ανάπτυξης των ΟΤΑ. Καλύπτουν  όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων των δήμων  και αφορούν στις υποδομές και στις τοπικές επενδύσεις, στη βελτίωση της υφιστάμενης οργάνωσης  και λειτουργίας τους.  Για την κατάρτισή τους πρέπει να ληφθούν υπόψη οι κατευθύνσεις σχεδιασμού σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, ο υφιστάμενος χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός καθώς και οι προτεραιότητες που απορρέουν από τα θεσμοθετημένα χρηματοδοτικά μέσα.

Στα Πενταετή Προγράμματα συμπεριλαμβάνονται και οι δράσεις των Νομικών Προσώπων των δήμων, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές έχουν εγκριθεί από τα δημοτικά συμβούλια.

Οι δράσεις ιεραρχούνται και προγραμματίζονται με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και συσχετίζονται με τις οικονομικές πηγές. Υπεύθυνοι για την υλοποίηση του Πενταετούς Προγράμματος είναι οι υπηρεσίες του Δήμου Σοφάδων.

Στο πλαίσιο της κοινωνικής διαβούλευσης σε ότι αφορά τη φάση εκπόνησης του νέου Στρατηγικού Σχεδίου – Οράματος του Δήμου έχουν προγραμματιστεί: συνεργασίες με όλες τις Δημοτικές Υπηρεσίες, τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου, συναντήσεις με όλα τα Δ.Σ. των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, συνεργασία και ενημερωτική συνάντηση με όλους τους Παραγωγικούς και Αναπτυξιακούς Φορείς του Δήμου.

Επιπλέον κάθε πολίτης μπορεί να υποβάλει προτάσεις για σημαντικά έργα στον Δήμο την επόμενη 5ετία.

Να σημειωθεί ότι το επόμενο διάστημα θα δημιουργηθούν ομάδες εργασίας ανά τομέα, για την εξειδίκευση των προτάσεων.