Ο ναός Αγίου Γεωργίου που βρίσκεται στον Πύργο Κιερίου του Δήμου Άρνης . Πρόκειται για μονόχωρο ναΐσκο, κεραμοσκεπή με ημικυκλική κόγχη ιερού και πρόστωο στα Νότια και Δυτικά, κάτω από τα οποία ανοίγονται οι είσοδοι προς το ναό. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν η κατασκευή του ναού με πέτρα και συμπαγή τούβλα, τα τοξωτά παράθυρα του ναού με βυζαντινές επιρροές (που σπάνια εμφανίζονται σε ναούς της περιοχής της ίδιας περιόδου) και το μικρό καμπαναριό που υπάρχει στον προαύλιο χώρο.

Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου στον Πύργο Κιερίου του Δήμου Άρνης – Κατασκευαστική Λεπτομέρεια παραθύρου.Το καμπαναριό του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου στον Πύργο Κιερίου του Δήμου Άρνης.

Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου στον Πύργο Κιερίου του Δήμου Άρνης – Τοιχογραφία του τιμώμενου αγίου πάνω από την νότια είσοδο