Ο ναός του Αγ. Αθανασίου που βρίσκεται στο Δ.Δ. Δασοχωρίου. Πρόκειται για το μονόχωρο κεραμοσκέπαστο νεκροταφειακό ναό που χρονολογείται στα 1730 με ημικυκλική ιερά κόγχη και είναι κατασκευασμένος από πέτρα. Η είσοδος του κυρίως ναού ανοίγει προς Βορά, κάτω από το πρόστωο, είναι τοξωτή και πάνω απ’ αυτή υπάρχει τοξωτή τυφλή κόγχη με τοιχογραφία του τιμώμενου αγίου που χρονολογείται τον 19ο αι. (1899). Ο ναός εσωτερικά διαθέτει αξιόλογες τοιχογραφίες .

Επίσης υπάρχει αξιοπρόσεκτο επιβλητικό καμπαναριό που αποτελεί και την είσοδο στον προαύλιο χώρο. Κατασκευάστηκε το 1899 από πέτρα στο ισόγειο διάζωμα και συμπαγές τούβλο στα ανώτερα διαζώματα. Σε κάθε πλευρά του εμφανίζονται ημικυκλικά ανοίγματα επαναλαμβανόμενα καθ’ ύψος. Ο ναός του Αγίου Αθανασίου, όταν κατασκευάστηκε ήταν χωρισμένος, στον πρόναο και στον κυρίως ναό, αλλά η διαχωριστική κατασκευή καταστράφηκε και τώρα ο χώρος είναι ενιαίος. Ο ναός είναι κατάμεστος από τοιχογραφίες οι οποίες έχουν αλλοιωθεί και καταστραφεί εν μέρει.

Για την αποφυγή μεγαλύτερης καταστροφής είναι άμεση η ανάγκη επέμβασης της αρχαιολογικής υπηρεσίας και η εφαρμογή προγραμμάτων συντήρησης σε όλα τα εκκλησιαστικά μνημεία της περιοχής που κατάφεραν να διατηρηθούν από τη φθορά του χρόνου, την άγνοια των κατοίκων και την ασυδοσία ανθρώπων που έκλεψαν ιερά και σπάνια κειμήλια. Οι τοιχογραφίες απεικονίζουν ολόσωμους Αγίους, στηθάρια Αγίων και ψηλότερα παραστάσεις θρησκευτικής ζωής. Στην ιερά κόγχη υπάρχει τοιχογραφία της πλατυτέρας των ουρανών