Μετά τις πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις και τα πλημμυρικά φαινόμενα που παρατηρήθηκαν σε καλλιεργημένες εκτάσεις των περιοχών Γραμματικού, Νέου Ικονίου και Γεφυρίων συνολικής έκτασης άνω των 2000 στρεμμάτων (πλήρως ή μερικώς πλημμυρισμένα), προκύπτει ως επιτακτική ανάγκη ο καθαρισμός και η ομαλοποίηση της κοίτης του ποταμού Φαρσαλίτη, της Κακάρας και των παραποτάμων.

Ο ΓΟΕΒ Θεσσαλίας καλείται να αναγνωρίσει τον επείγοντα χαρακτήρα του έργου, καθώς η ανομοιογένεια της ροής και των υλικών της κοίτης, η πυκνή αυτοφυής βλάστηση, καθώς και τυχόν άλλες παρεμβάσεις,  προκαλούν τον περιορισμό της φυσικής ροής και τη μείωση της διατομής της κοίτης των ποταμών,  καθιστώντας το πρόβλημα έντονο με αποτέλεσμα να απειλούνται καλλιεργούμενες εκτάσεις από πλημμύρες, όπως δυστυχώς συνέβη τα τελευταία 24ωρα.

Ο Δήμος Σοφάδων, από την πρώτη στιγμή είχε ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσίες για τα προβλήματα και είχε προειδοποιήσει εγκαίρως για τους κινδύνους πλημμυρρικών φαινομένων των παρόχθιων εκτάσεων.

Με δεδομένο ότι σε περίπτωση πιθανής νέας δυνατής νεροποντής θα υπάρξουν τα ίδια ή και μεγαλύτερα προβλήματα οφείλει ο ΓΟΕΒ Θεσσαλίας να μεριμνήσει ανάλογα, προκειμένου να υλοποιηθούν άμεσα τα αναγκαία έργα και να αποφευχθούν οι όποιες δυσάρεστες συνέπειες.

Παράλληλα ενημερώνουμε του πληγέντες παραγωγούς ότι ήδη έγινε η σχετική αναγγελία στον ΕΛΓΑ και  όσοι υπέστησαν ζημιές μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις αποζημίωσης.

Αντιδήμαρχος Σοφάδων

Ευθύμιος Κούλπας