Θα συμφωνήσουμε όλοι ότι η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί εθνική προτεραιότητα και επιτακτικό αίτημα της κοινωνίας.

Η ευθύνη, βέβαια, είναι υπόθεση όλων μας και η ευαισθητοποίησή μας συμβάλει στη προστασία του περιβάλλοντος.

Ως εκ τούτου η διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης στους πολίτες κρίνεται αναγκαία και απαραίτητη.

Μια περιβαλλοντική συνείδηση που οφείλει να απαντάται και στον κρίσιμο τομέα της αγροτικής παραγωγής.

Σύμφωνα με μελέτες τα γεωργικά φάρμακα αυξήθηκαν την τελευταία πενταετία κατά 112,5% και συμμετέχουν στο κόστος παραγωγής από 1 έως 6%.

Το δε νομοθετικό πλαίσιο παρέμενε ίδιο από τη δεκαετία του ’70 την ώρα που οι επιστημονικές και τεχνικές εξελίξεις των τελευταίων ετών στον τομέα των γεωργικών φαρμάκων ήταν -και είναι- ραγδαίες. Ως εκ τούτου, απαιτούνταν ο εκσυγχρονισμός και αναπροσαρμογή του εθνικού νομοθετικού πλαισίου.

Όπως είναι γνωστό με τους νόμους 4036/2012, 4235/2014 και το κανονιστικό πλαίσιο που τους συμπληρώνει αλλάζει σε μεγάλο βαθμό ο τρόπος, η φιλοσοφία και η πρακτική διακίνησης και χρήσης των γεωργικών φαρμάκων στη χώρα μας. Σκοπός του εκσυγχρονισμού του νομοθετικού πλαισίου είναι η εναρμόνιση των οδηγιών και των απαιτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την εθνική νομοθεσία.

Και ενώ ουδείς φέρει αντίρρηση για την ανάγκη εκσυγχρονισμού, για μια ακόμη φορά ο πολίτης καλείται να πληρώσει την υποχρέωση του κράτους.

 

Με το άρθρο 17 του νόμου 4036/2012, περίπτωση 1δίνεται ο ορισμός του επαγγελματία χρήστη γεωργικών φαρμάκων. Σύμφωνα με το άρθρο 12 του εθνικού σχεδίου δράσης για τη μείωση των κινδύνων και των επιπτώσεων των γεωργικών φαρμάκων στους ανθρώπους και στο περιβάλλον, οι επαγγελματίες χρήστες υποχρεούνται να επιμορφωθούν στην ορθή χρήση των φαρμάκων και μετά από εξετάσεις να αποκτήσουν πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων.

 

Σύμφωνα με το Υπουργείο η κατάρτιση στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων διενεργείται από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που διαθέτουν επαρκή δομή και οργάνωση για τον σκοπό αυτόν. Οι δημόσιοι φορείς κατάρτισης στην ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων είναι:

α) ο ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ»,

β) τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης,

γ) το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο,

δ) οποιοσδήποτε άλλος δημόσιος φορέας δύναται να παράσχει το συγκεκριμένο πρόγραμμα στους καταρτιζόμενους.

 

Στην τελευταία περίπτωση επιτρέψτε μου να σταθώ. Στην εισήγησή μου στο συνέδριο της ΚΕΔΕ ως πρόεδρος της Επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης της ΠΕΔ Θεσσαλίας, που εγκρίθηκε ομοφώνως, πρότεινα στους φορείς που θα μπορούν να παρέχουν πιστοποιητικά διεκπεραιώνοντας την όλη διαδικασία να συμπεριληφθούν και τα γραφεία Αγροτικής Ανάπτυξης των Δήμων.

Άλλωστε, το γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Σοφάδων διαθέτει 3 πτυχιούχους γεωπόνους και πληροί έτσι τις προδιαγραφές που θέτει το Υπουργείο για τους εκπαιδευτές(πτυχίο Γεωπόνου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) ή πτυχίο Τμήματος Φυτικής Παραγωγής ή Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας ή Τμήματος Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας της Σχολής Γεωπονίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα αντίστοιχων ειδικοτήτων σχολών κράτους μέλους της ΕΕ ή χωρών εκτός ΕΕ.)

 

Η συγκεκριμένη πρόταση που ανέπτυξα αναλυτικά στην ΚΕΔΕ θα κατατεθεί και στο αρμόδιο Υπουργείο προσδοκώντας σε θετική έκβαση.

Σ’ αυτό το σημείο πρέπει να τονιστεί ότι δεν προβλέπεται κανένα παράβολο για την κατάρτιση. Παράβολο προβλέπεται μόνον για τη συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων. Στην πρόταση που προανέφερα και η κατάρτιση θα παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ από τα γραφεία Αγροτικής Ανάπτυξης.

 

Πάγια θέση μου άλλωστε αποτελεί πως η πιστοποίηση χρήσης των φυτοφαρμάκων, οφείλει να γίνεται από τις υπηρεσίες του Δημοσίου χωρίς την καταβολή παράβολων για την πιστοποίηση και χωρίς πληρωμένα σεμινάρια σε ιδιώτες ή μη.

Οποιαδήποτε άλλη πρόταση προς αυτή την κατεύθυνση να είναι βέβαιοι οι Δημότες ότι θα διερευνηθεί.

Κλείνοντας να υπογραμμιστεί πως για τη Δημοτική Αρχή, η ενημέρωση των δημοτών και δη των αγροτών- με κάθε πρόσφορο μέσο- για τις αλλαγές που συντελούνται, αποτελεί πρώτη προτεραιότητα.

 

Θάνος Σκάρλος

Δήμαρχος Σοφάδων