Τη Μελέτη μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ.

 

Το Τεύχος Διακήρυξης μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ.