Το Κέντρο Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων της ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ. του Δήμου Σοφάδων αποτελεί μετεξέλιξη του Ιατροκοινωνικού Κέντρου για Τσιγγάνους που λειτουργούσε στην περιοχή των Σοφάδων από το Σεπτέμβριο του 2005.
Στόχος του κέντρου είναι η ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης και η προώθηση στην απασχόληση ατόμων ευπαθών κοινωνικών ομάδων που βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό και διαβιούν σε συνθήκες στα όρια της φτώχειας ή κάτω από τα όρια της φτώχειας, δίνοντας προτεραιότητα σε άτομα της κοινωνικής ομάδας των Ρομά.
Το κέντρο απαρτίζεται από ειδικότητες οι οποίες μπορούν πλέον να παρέχουν μια ολοκληρωμένη κοινωνικο οικονομική παρέμβαση στη συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα αλλά και γενικά σε κοινότητες που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό.
Το Κέντρο σε συνεργασία με άλλους φορείς έχει αναπτύξει ένα πλέγμα δράσεων στοχεύοντας στην πληρέστερη αντιμετώπιση προβλημάτων ,αναγκών που προκύπτουν στην καθημερινότητα τους.
Παρέχεται ολοκληρωμένη στήριξη των ωφελουμένων μέσω της εξατομικευμένης υποδοχής τους και διαχείρισης περιστατικών, για την καταγραφή των αναγκών και των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων τους, με στόχο τη δημιουργία ενός ψυχοκοινωνικού προφίλ για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων που θα βοηθήσουν στην επίλυση κοινωνικών, εκπαιδευτικών και άλλων εξατομικευμένων αναγκών.
Ενισχύοντας την εκπαίδευση των παιδιών Ρομά το Κέντρο Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς του 1ου και 2ου Δημοτικού Σχολείου Σοφάδων δημιούργησε τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας στοχεύοντας στην ομαλότερη ενσωμάτωση τους και στην καλλιέργεια των ιδιαίτερων ικανοτήτων τους, αναπτύσσοντας εκείνες τις δεξιότητες που χρειάζονται για την ομαλότερη ένταξή τους στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα. Επιπλέων έχει αναπτυχθεί συνεργασία με το Γυμνάσιο Σοφάδων, το 4ο Δημοτικό σχολείο Σοφάδων και το 4ο Νηπιαγωγείο για την αντιμετώπιση της σχολικής διαρροής, την ψυχοκοινωνική στήριξη των μαθητών Ρομά και την συνεργασία με γονείς και δασκάλους για την αποτελεσματικότερη φοίτηση των μαθητών.
Ουσιαστική είναι η παρέμβαση του Κέντρου Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων στον τομέα της απασχόλησης έχοντας σαν πρωταρχικό και άμεσο στόχο υλοποιήσιμες δράσεις κατάρτισης, συνεργασία με φορείς που παρέχουν απασχόληση (ΟΑΕΔ) έτσι ώστε να προκύψουν δεξιότητες απαραίτητες για την αγορά εργασίας .
Έτσι σε συνεργασία με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Σοφάδων δημιουργήθηκε τμήμα ενηλίκων για την εκμάθηση της Ελληνικής Γλώσσας και γίνεται διερεύνηση για επιπλέων επαγγελματική κατάρτιση σε ΚΕΚ της περιοχής.
Παρέχεται κοινωνική υποστήριξη και διαμεσολάβηση σε φορείς και υπηρεσίες με στόχο την αντιμετώπιση των καθημερινών τους αναγκών (κοινωνική ασφάλιση, αστικοδημοτική τακτοποίηση, συμπλήρωση σχετικών δικαιολογητικών και εντύπων για έκδοση δημοσίων εγγράφων κλπ)
Γίνονται προσπάθειες να εφοδιαστεί το Κέντρο με ικανό αριθμό εμβολίων έτσι ώστε να συνεχιστεί ο εμβολιασμός των τσιγγανοπαίδων δεδομένου ότι το Κέντρο στο παρελθόν εμβολίασε σχεδόν ολοκληρωτικά τον παιδικό πληθυσμό της περιοχής. Παράλληλα γίνεται συμβουλευτική, διαμεσολάβηση και παραπομπή σε φορείς υγείας.