Το ιδιόκτητο Κτίριο του Μορφωτικού και εκπολιτιστικού Συλλόγου Μασχολουριωτών ‘‘Η ΑΡΝΗ’’ που βρίσκεται στο Δ. Δ. Μασχολουρίου. Πρόκειται για δυόρωφο παραδοσιακό κτίριο με κεντρικό εξώστη που κτίστηκε το 1935. Ανακαινίστηκε το 2006 με πρωτοβουλία του προέδρου του Συλλόγου .

Η πίσω όψη του παραδοσιακού κτιρίου του Μορφωτικού και εκπολιτιστικού Συλλόγου Μασχολουριωτών ‘‘Η ΑΡΝΗ’’ που βρίσκεται στο Δ. Δ. Μασχολουρίου, μετά την ανακαίνιση του.