Το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά  του Δήμου Σοφάδων  με κωδικό πράξης MIS (ΟΠΣ) 5002786 έχει ενταχθεί στον άξονα προτεραιότητας “Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση” του Ε.Π.  “Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020 Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Σοφάδων ξεκίνησε την λειτουργία του τον Ιούλιο του 2018 και στελεχώνεται από 2 Κοινωνικούς Λειτουργούς, ενώ το Παράρτημα Ρομά λειτουργεί από τον Φεβρουάριο 2017 και  αποτελεί μετεξέλιξη του Κέντρου Στήριξης Ρομά πρώην Ιατροκοινωνικό Κέντρο (2005) και στελεχώνεται από μία Κοινωνιολόγο μία Νοσηλεύτρια μια Οικονομολόγο και ένα Διαμεσολαβητή.

Στόχος του είναι η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς του Δήμου  με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται είτε σε τοπικό, είτε σε περιφερειακό, είτε σε εθνικό επίπεδο διασυνδέοντας τα ωφελούμενα άτομα- πολίτες του Δήμου Σοφάδων με επιμέρους φορείς και υπηρεσίες (υπηρεσίες ΟΤΑ, δημόσιες υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις, οργανισμούς κοινωνικού χαρακτήρα κλπ) για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους.

Αναλυτικότερα το  Κέντρο Κοινότητας κατά το 2018 διαχειρίστηκε 241 αιτήματα  εξυπηρετώντας 176 ωφελούμενους εκ των οποίων 112 άντρες και 64 γυναίκες

Το Παράρτημα Ρομά κατά το 2018 διαχειρίστηκε 10.368 αιτήματα εξυπηρετώντας  1776 ωφελούμενους εκ των οποίων 803 άντρες και 973 γυναίκες. Τα αιτήματα αφορούσαν : ενημέρωση και αίτηση για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, ανασφάλιστους υπερήλικες, πληροφόρηση για επιδόματα, Κοινωνικό Μέρισμα 2018, για συσσίτιο, Κοινωνικό Φροντιστήριο, υπερχρεωμένα νοικοκυριά, Κοινωνικό τιμολόγιο ΔΕΗ, συμβουλευτική εργασίας, ψυχοκοινωνική υποστήριξη, συμβουλευτική υποστήριξη, διαμεσολαβήσεις σε φορείς και υπηρεσίες  κ. α.

Αριθμός καταγεγραμμένων ωφελούμενων του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα για το έτος 2018.Στοιχεία επικοινωνίας

Κέντρο Κοινότητας                                                    Παράρτημα Ρομά  

Δ/νση: Αγ. Γεωργίου & Πλαστήρα                           Αθηνών 10

Κτήριο ΚΑΠΗ (2ος όροφος)                                      Τηλ. 2443022400

Τηλ. 2443353327-8                                                      Fax  2443022400

Fax: 2443353328          Email: kentrokoinothtas@sofades.gr