Τέθηκε σε λειτουργία η εφαρμογή στην ιστοσελίδα του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης  «Μάθε που ψηφίζεις» για το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου. Οι ψηφοφόροι μπορούν να πληροφορηθούν σε ποιο εκλογικό διαμέρισμα ψηφίζουν.

Ο ενδιαφερόμενος αφού εισαγάγει στην ειδική εφαρμογή τα εξής στοιχεία: επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, μητέρας και χρονολογία γέννησης θα εμφανιστεί το  εκλογικό διαμέρισμα που θα ψηφίσει.