Ο Δήμος Σοφάδων μαζί με τον ΟΠΕΚΕΠΕ διοργανώνει ανοιχτή ενημερωτική ημερίδα την Τετάρτη 22 Μαρτίου και ώρα 18:30 στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων  (ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ) με θέμα:

 

«ΟΣΔΕ 2017 – Υποβολή Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2017»

 

Κύριος σκοπός της ημερίδας αποτελεί η ενημέρωση των αγροτών και των κτηνοτρόφων για την σωστή υποβολή των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης και θα τονιστούν οι υποχρεώσεις των δικαιούχων για όλες τις συνδεδεμένες ενισχύσεις αλλά και για τους προβλεπόμενους ελέγχους.

Η ημερίδα απευθύνεται εκτός από τους ιδίους σε κάθε άλλο εμπλεκόμενο στη συγκεκριμένη διαδικασία πρόσωπο(π.χ. γεωτεχνικοί, σύμβουλοι, άλλοι φορείς κλπ).

Θα ακολουθήσει συζήτηση για όλα τα θέματα που συνδέονται με την αίτηση, τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης, τις συνδεδεμένες ενισχύσεις , τις μεταβιβάσεις κλπ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

18:30 -18:45      Προσέλευση

 

18:45 – 19:00      Χαιρετισμός – Εισαγωγή

 

Αθανάσιος Βαλιώτης – Προϊστάμενος Δ/νσης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας

 

19:00 -19:15     Μεταβιβάσεις Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης 2017

 

Τσακνάκης Πέτρος – Ελεγκτής Γεωπόνος ΠΔ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας

 

19:15- 20:30       Υποβολή ορθής Δήλωσης Καλλιέργειας

         Συνδεδεμένες ενισχύσεις – Πράσινη Ενίσχυση Λάθη –

                               Παραλείψεις – Συμβουλές – Σημεία Προσοχής

 

Αθανάσιος Βαλιώτης – Προϊστάμενος Δ/νσης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας

Τσακνάκης Πέτρος – Ελεγκτής Γεωτιόνος ΠΔ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας

Ζαρμακούττης Κων/νος – Ελεγκτής Κτηνίατρος ΠΔ Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας

 

20:30-21:00     Ερωτήσεις  – Συζήτηση

 

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

ΦΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΖΩΪΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ

ΝΑ ΠΑΡΑΒΡΕΘΟΥΝΕ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ