Ο ναός του Προφήτη Ηλία που βρίσκεται στο Δ.Δ. Φίλιας. Είναι κατασκευασμένος κατά το έτος 1851 από πέτρα, τρίκλιτος με δύο κίονες σε κάθε κιονοστοιχία και από ένα πεσσό στο ιερό, με νάρθηκα, ημικυκλική κόγχη ιερού και πρόστωα Νότια και Δυτικά, κάτω από τα οποία ανοίγονται οι δύο είσοδοι του.

Η στέγη του είναι ξύλινη με επιστέγαση από κεραμίδια βυζαντινού τύπου. Διαθέτει αξιόλογες τοιχογραφίες που χρονολογούνται περίπου στο 1862 και καλύπτουν εσωτερικά όλους τους τοίχους, τους κίονες και τον άμβωνα.

Απεικονίζονται ολόσωμοι άγιοι στην κατώτερη αγιογραφική σειρά, στηθάρια αγίων στην αμέσως επόμενη καθ’ ύψος σειρά, μαρτύρια αγίων ψηλότερα και σκηνές από το Δωδεκάορτο πιο πάνω. Αξιόλογη είναι η παράσταση του καιρού του χρόνου (ή τροχού του βίου ή κύκλου της ζωής) στο δυτικό τοίχο του νάρθηκα. Πάνω από την δίοδο προς το νάρθηκα εικονίζεται η Κοίμηση της Θεοτόκου.