Παρακάτω παρατίθενται ορισμένοι χάρτες του Δ.Δ. Σοφάδων.

 

 

1. Χάρτης του Νομού Καρδίτσας με επισημασμένα τα δ.δ. του Δήμου Σοφάδων. Σχεδίαση: Παλαιοχωρίτης Κων/νος

Karditsa_Sofades_800

2. Χάρτης του Νομού Καρδίτσας με επισημασμένα τα δ.δ. του Δήμου Σοφάδων. Σχεδίαση: Παλαιοχωρίτης Κων/νος

media_www.sofades.gr_Karditsa_Sofades