Η Γέφυρα του ποταμού Σοφαδίτη, θεμελιώθηκε το έτος 1925 και αποπερατώθηκε το 1930. Αποτελεί πρώιμη κατασκευή οπλισμένου σκυροδέματος. Κατά την κατασκευή της παρουσιάστηκαν προβλήματα στη θεμελίωση της μεσαίας κολώνας εξαιτίας της ανάβρας του ποταμού.

Οι κάτοικοι προσέφεραν τις υπηρεσίες τους προκειμένου να αντληθεί το νερό και έτσι θεμελιώθηκε η μεσαία πέτρινη κολώνα που παρουσιάζει ιδιαίτερο οικοδομικό ενδιαφέρον.

Η παλιά γέφυρα του ποταμού Σοφαδίτη – το οδόστρωμα