Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα την 19η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα, αρχομένη από 12:00 π.μ. και ώρα λήξης 13:00 μεσημβρινή ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου.

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο από εδώ.