ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ανακοινώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ΄ αρίθμ. 433/2012 απόφαση της Δημαρχιακής επιτροπής του Δήμου Σοφάδων αποφασίσθηκε η επανάληψη της ανοιχτής δημοπρασίας του έργου «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΤΗΜΕΝΗΣ» η οποία διενεργήθηκε την 23-10-2012 και δεν κατατέθηκε καμιά προσφορά.

Η δημοπρασία του παραπάνω έργου θα διενεργηθεί την 27η του μηνός Νοεμβρίου ημέρα Τρίτη του έτους 2012 και ώρα 10:00π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στον Δήμο Σοφάδων (Δημαρχιακό κτίριο Σοφάδων, Κιερίου 49) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού με τους ίδιους όρους της διακήρυξης.

________________________________________________________________________________