Την Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Παραρτήματος Ρομά Σοφάδων συνάντηση εργασίας μεταξύ του προσωπικού του Παραρτήματος Ρομά και του υπευθύνου της ΑΝΚΑ.

Η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο της υλοποίησης από την ΑΝΚΑ του διακρατικού προγράμματος «Young Entrepreneurs Succeed (YES!)»  και έχει στόχο την  ενεργοποίηση των άνεργων νέων και την υποστήριξή τους, για πρόσβαση στην αγορά εργασίας ή την επιχειρηματικότητα.  Στη συνάντηση μετείχαν νεαροί Ρομά ηλικίας  19-24 ετών έγινε γόνιμος διάλογος μεταξύ των εκπροσώπων της ΑΝΚΑ και των νεαρών Ρομά με στόχο την ανίχνευση αναγκών. Τα στελέχη του Παραρτήματος Ρομά σε συνεργασία με την ΑΝΚΑ πρόκειται να  σχεδιάσουν τα πιο κατάλληλα προγράμματα επιμόρφωσης για τους Ρομά του Δήμου Σοφάδων.

Το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά του Δήμου Σοφάδων  χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020