ΓΕΝΙΚΑ: Τα καλλιεργητικά μέτρα και οι ψεκασμοί κατά την περίοδο του λήθαργου των δένδρων και λίγο πριν το «φούσκωμα» των οφθαλμών, έχουν περιγραφεί αναλυτικά σε προηγούμενο ΔΓΠ (30.10.14) και θα πρέπει την περίοδο που διανύουμε να ολοκληρώνονται.

Σε πολλές περιοχές, οι πολύ  πρώιμες ποικιλίες βερικοκιάς, ροδακινιάς  και δαμασκηνιάς  έχουν ήδη εισέλθει στο στάδιο του φουσκώματος των οφθαλμών (Στάδιο Β) . Στις ποικιλίες αυτές οι εργασίες που περιγράφονται παρακάτω θα πρέπει να πραγματοποιηθούν άμεσα.

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΩΝ