Ενημέρωση για την κομποστοποίηση πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο  Σοφάδων από στελέχη της Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε.

Ο Δήμος Σοφάδων εξασφάλισε για την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος 50 κάδους οικιακής κομποστοποίησης.

Η εφαρμογή του προγράμματος θα υποστηριχθεί από συνεργάτες του Δήμου και της Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε., ώστε αφενός μεν οι δημότες να εξοικειωθούν με την εφαρμογή της οικιακής κομποστοποίησης στην καθημερινότητα, αφετέρου να εξαχθούν συμπεράσματα ώστε η διαδικασία να συνεχιστεί στο μέλλον κατά τον καλύτερο τρόπο.
Όπως τονίστηκε κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, που πραγματοποιήθηκε παρουσία του Δημάρχου κ. Θάνου Σκάρλου και δημοτών που θα παραλάβουν κάδους τα οφέλη της κομποστοποίησης είναι πολλαπλά.

Το ίδιο το νοικοκυριό φτιάχνοντας το δικό του κομπόστ, βελτιώνει την ποιότητα του χώματος του κήπου του με υλικό προερχόμενο απευθείας από τη φύση και πλήρως ελεγχόμενο.  Εξοικονομεί έτσι χρήματα μη αγοράζοντας φυτόχωμα ή λίπασμα.

Επίσης δεν χρησιμοποιεί χημικά παρασκευάσματα.

Παράλληλα ο Δήμος μειώνει το κόστος αποκομιδής, μεταφοράς και τελικής διάθεσης των απορριμμάτων.

Επιπρόσθετα, οι θρεπτικές ουσίες που περιέχουν τα οργανικά απόβλητα, οι οποίες «αφαιρέθηκαν» από τη Γη, επιστρέφουν στη Γη, για να παράξουν νέα προϊόντα, λειτουργώντας έναν αέναο κύκλο παραγωγής – κατανάλωσης.

Χρησιμοποιούνται λιγότερες τεχνητές χημικές ενώσεις (μειώνεται η ποσότητα των συνθετικών λιπασμάτων).

Μειώνεται το περιβαλλοντικό αποτύπωμα από τις μεταφορές – διαδικασίες τελικής διάθεσης των αποβλήτων.