Ο Δήμος Σοφάδων ενημερώνει για την έναρξη των εργασιών ανακατασκευής του οδοστρώματος στον κεντρικό δρόμο Λεονταρίου  την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022.

Οι  εργασίες θα εκτελεστούν στο τμήμα από την πέτρινη πλατεία (παλιά λαϊκή) έως την κεντρική πλατεία.

Προκειμένου να ολοκληρωθεί ομαλά το έργο η Δημοτική αρχή ζητά την προσοχή και την κατανόηση των δημοτών, όπως τη μη στάθμευση των οχημάτων στο προαναφερθέν τμήμα. Είναι αναπόφευκτο οι εργασίες μέχρι την ολοκλήρωσή τους προκαλούν μικρή όχληση. Η ολοκλήρωση του έργου όμως είναι συμβολή στην συνολικότερη αισθητική λειτουργική αναβάθμιση της Τοπικής Κοινότητας και βελτιώνει την ποιότητα της ζωής  μας.

Η όχληση είναι προσωρινή, τα έργα είναι μόνιμα.