Γίνεται γνωστό ότι με την έναρξη της αποστακτικής περιόδου για το τρέχον έτος  ( 1η Οκτωβρίου και λήγει την 27η Νοεμβρίου) , οι αμπελοκαλλιεργητές της περιφέρειας του Δήμου Σοφάδων, οι οποίοι έχουν κάτω από ένα (1 ) στρέμμα αμπέλι, και επιθυμούν να πάρουν βεβαίωση παραγωγού, ώστε να μπορέσουν να αποστάξουν τα στέμφυλα τους, μπορούν να προσέρχονται στους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων προσκομίζοντας τα παρακάτω έγγραφα :

 

1)ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΑΜΠΕΛΙΟΥ

 

α) ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ  ΜΗΤΡΩΟ ή
β) ΔΗΛΩΣΗ  ΟΣΔΕ 2021 ή
γ) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν.1599/86 ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΝΟΜΙΜΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΗΝ  ΚΑΤΟΧΗ ΑΜΠΕΛΙΟΥ.

 

2)ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

 

3)ΑΡΙΘΜΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ (ΑΦΜ).

 

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στο Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας, του Δήμου Σοφάδων στην Διεύθυνση: Αγίου Γεωργίου και Πλαστήρα, Σοφάδες καθώς και στα τηλέφωνα : 2443353302/3/1.