1.Σκοπός του σεμιναρίου είναι η υψηλού επιπέδου κατάρτιση νέων , επαγγελματιών ή μη, αγροτών , σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο , από έμπειρους και αναγνωρισμένους  καθηγητές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών  

2.Στόχος του σεμιναρίου είναι η απόκτηση γνώσεων για νέες & αποτελεσματικότερες μεθόδους εργασίας στον αγρό-διατροφικό κλάδο , η ανάπτυξη δεξιοτήτων για επικερδέστερη επαγγελματική δραστηριότητα και η επικοινωνία με σημαντικό εκπαιδευτικό προσωπικό του κλάδου

3.Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 108 ώρες , με 54 ώρες θεωρητική εκπαίδευση και 54 ώρες πρακτική εφαρμογή της θεωρίας σε οργανωμένες  μονάδες.

4 Η Εκπαίδευση είναι στα αντικείμενα

  1. i) Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά (Α.Φ.Φ.)  “βέλτιστες γεωργικές πρακτικές”
  2. ii) Καινοτόμες τεχνολογίες επεξεργασίας Α.Φ.Φ. (ξήρανση βιομάζας, παραλαβή αιθέριου ελαίου, τυποποίηση προϊόντων).
  • iii) Θέματα εμπορίας Α.Φ.Φ.
  1. iv) Ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου για την παραγωγή Α.Φ.Φ.
  2. v) Καθοδήγηση επιλεγμένων νέων αγροτών από τους εκπαιδευτές και τους εξωτερικούς συνεργάτες των ιδρυμάτων και των εταιρειών Α.Φ.Φ.

 

5.Η παρακολούθηση του σεμιναρίου είναι με υποχρεωτική παρουσία

  1. Η επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει 26/2 ,βάση κριτηρίων που ορίζει το πρόγραμμα ,με αξιολόγηση των αιτήσεων  .

7.Το σεμινάριο διαρκεί από 2/3 έως 8/6 στον Δήμο Σοφάδων.

Κατεβάστε από εδώ το έντυπο της αίτησης

Κατεβάστε από εδώ το έντυπο ενημέρωσης

Κατεβάστε από εδώ το πρόγραμμα

AFISA aromatika sofades