Σας γνωρίζουμε ότι την 6η Απριλίου 2015 ημέρα M. Δευτέρα και ώρα 11:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σοφάδων θα συνεδριάσει το Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σοφάδων με θέμα τη λήψη μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας ενόψει της νέας αντιπυρικής περιόδου.
Η συμμετοχή σας κρίνεται απαραίτητη.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΑΡΛΟΣ