Διακήρυξη για δημόσια επαναληπτική πλειοδοτική δημοπρασία για εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων

Διακήρυξη για δημόσια επαναληπτική πλειοδοτική δημοπρασία για εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων

Διακήρυξη για δημόσια επαναληπτική πλειοδοτική δημοπρασία για εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων